Hvornår skal jeg gå ind i en aktie?

Når aktien er i optrend, eller har lavet en bundformation og retningen er skiftet. Lad være med at gå ind i en aktie lige op til et regnskab. Vent til markedet har besluttet sig og aktien er mindre volatil.

Hvordan man minimerer sine tab?

Du holder din eksponering mod en enkelt aktie på maksimalt 10% af din portefølje. Du har ikke aktier over regnskabet. Du tager små tab hurtigt, så de ikke bliver store. Du gambler ikke. Du kommer ikke dårlige selskabet.

Hvornår aktierne er i bund og dermed tid til at købe?

Hvorfor fokusere på aktier, som klarer sig dårligt og forsøge at fange en bund? Stigninger i faldende aktier er ofte kortvarige. Her foretrækker jeg aktier i optrend. Hvis du vil fange en bund, så se efter en bundformation (dobbelt bund eller invers skulder-hoved-skulder formation)

Hvornår skal man trække profit og sælge?

Det skal man når trenden ændres fra op til ned. Se efter en topformation som en dobbelt top eller en shs (skulder hoved skulder – se mine 11 aktietips) formation. Her får du at vide, når trenden er ændret. Det ses først ved at støtte brydes, og så begynder det at gå galt derfra.

Skal jeg bruge et stoploss?

Sættes i aktier, som du ikke selv får handlet, sørg for at dit stoploss ligger, så du kommer ud af aktier, når de har ændret retning. Du må ikke lægge et stoploss for tæt, for så vil du ryge ud af handlen på dagen, hvilket er meget frusterende, når aktien efterfølgende retter sig. Sørg for at lægge dit stoploss uden for almindelig volatilitet (den generelle regel er 3 x ATR (den gennemsnitlige trading range). Hvis du handler på trends, så se på et trailing stoploss.

Hvor meget tid skal man forvente at bruge på aktiemarkedet, hvis man vælger at styre sin pensionsopsparing i stedet for at lade andre gøre det?

Det kommer du sikkert til at bruge en del tid på det. Når man først er i gang, bliver man “grebet” af det og det bliver din nye hobby. Det kan dog også gøres med måske 1-2 timer om ugen og en simpel strategi, hvor du handler på længere trends og ikke sidder og overvåger markedet.

Hvornår en aktie er ude af nedtrend?

Når den er brudt op igennem modstand og etablerer højere bunde og toppe.

Hvordan investerer man bedst 2 mıllıoner kroner med en tıdshorısont på 3 år. Vurdere selv Genmab, Carlsberg, Chr Hansen, Coloplast, DSV og Ambu er gode kandidater til en vifte af aktier som kunne være interessante de kommende 3 år

Det er svært at se 3 år ud i fremtiden, hvorfor lægge sig fast på aktier som du skal have i 3 år. I stedet ville jeg vælge at kun have aktier i optrend og vente med Chr. Hansen. Pt. ser Genmab, Carlsberg, DSV og Coloplast gode ud. Men du skal have fundet min. 8-10 selskaber, så du ikke bliver overeksponeret mod enkelte selskaber. Samtidigt er 3 år ikke så lang tid, hvis du står og skal bruge pengene.

Hvilke aktier der er interessante lige nu?

Alle aktier, som er i optrend i selskaber, som klarer sig godt og ikke kommer med regnskab lige om lidt. Jeg foretrækker selv skaber som ikke er alt for små og illikvide (søg på marketcap)

Hvordan fungerer fradrag hvis man har tab på nogle aktier, men har tjent på andre?

Du får fradrag for dine tab, men beskattes af dine gevinster. Du kan læse alt, som du skal vide omkring beskatning her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234844

Hvad er et Købssignal? Der er flere forskellige tekniske setups du kan bruge som købssignal.

– Luk over det 20 dages gliende gennemsnit
– Brud af modstandslinje
– Stigning på høj volumen
– Retest af tidligere modstandslinje, som nu er støtte.
– Efter en grøn Marabozu og tilbagefald med omkring 50%.

Til hvilken kurs gennemføres en handel, der er aktiveret uden for Børsens åbningstid ?

En handel kan gennemføres uden for alm. åbningstid hvis din broker tillader det. Men spreaded bliver større og likviditeten laverer. Ellers må du ligge en ordre i markedet og vente til det åbner, og håbe på den bliver gennemført ved åbning.

Hvornår skal en aktie sælges?

En aktie skal sælges ved modstand, eller når støtte brydes.
Hvordan timer jeg så godt som muligt mine køb/salg, og sætter mål herfor som jeg holder?
Du starter med at time på ugebasis, så dagsbasis, så timebasis. Der er større sandsynlighedfor at du overholder dine mål hvis du skriver dem op og hænger dem et sted hvor du kan se dem dagligt.

Hvor lang tid, er der til markedet for alvor vender?

Der er ingen, som ved hvornår markedet for alvor vender, men hvis du undgår at have aktier i nedtrend, så vil du være ude inden det når at gå helt galt.

Hvilke 3 aktier stiger i morgen?

Der er ingen, som kan sige hvilke aktier der stiger i morgen, men det behøver du heller ikke for at kunne tjene penge i aktiemarkedet. Det er sandsynligvis aktier, som allerede er på vej op og virksomheder som klarer sig godt. Mit bedste bud herpå er aktier i optrend som ikke lige ligger ved åbenlysmodstand. Se evt. min hemmelige aktie liste.

Hvordan jeg får solgt i rette tid?

Du sælger, når du ser en topformation, eller trenden ændres fra op til ned.

Hvornår hopper man af en god investering?

Hvorfor hoppe af en god investering. En investering er god, så længe den udvikler sig i den rigtige retning og er i optrend. Mens spørg for at komme ud, hvis trenden ændres og mens du stadig har tjent på aktien. Jeg holder aldrig over regnskaberne, da det typisk ødelægger mere end det gavner.

Hvornår stiger kursen ?

Kursen stiger når køberne har overtaget i markedet og køberne er villige til at betale en højere og højere kurs for aktien. Det hænger ofte sammen med insiderkøb, opjusteringer, store ordre og positive markeder generelt.

Hvordan finder jeg en rentabel virksomhed at købe aktier i ?

Du ser på hvilke aktier der klarer sig godt, tjener penge og opjusterer deres forventninger til væksten. Typisk kan du se det på at de allerede er i optrend.

Hvad er fornuftigt at investere i ?

Virksomheder, som er i vækst og klarer sig godt. Se på hvilke sektorer der i vækst og hvilke trends der er i verden. Hvor kommer den fremtidige vækst til at være. Aktier stiger på fremtidige forventninger.

Hvilke aktier der outperformer markedet?

Sandsynligvis den som allerede har outperformeret i forvejen. Se på hvilke aktier der har klaret dig godt de sidste 3 og 6 mdr. Aktier i optrend.

Hvilken aktie kan jeg købe i dag, for at blive rig i morgen?

Du bliver ikke rig i morgen, du må ændre din indstilling og fokuserer på langsigtet succes. Folk som ønsker at blive hurtigt rig, vil tage for meget risiko og typisk miste alt.

Er Pandoras ned trend endelig vendt rundt?

Pandora ser stærkere ud end den har gjort i årevis. Der kommer sandsynligvis et fald tilbage herfra. Men nedtrenden er brudt, efter den dobbeltebund. Men kommer vi så i en optrend? vent og se retesten af det glidende gennemsnit.

Hvilke aktier er værd at satse på?

Gode selskaber i optrend.

Strategi for en nybegynder?

Start småt ud, få erfaring, lær dig selv at kende, lær teknisk analyse og hvordan markedet reagerer.
Hvordan ved jeg om kursen den rigtige? Det er et spørgsmål om hvilken tidshorisont du ser på. Der er som sådan ikke nogen forkert eller rigtig kurs.

Få min 11 bedste aktie tips

Book din plads i formularen herunder

Log ind
Få et nyt kodeord


Disclaimer:

TradeDesk er ikke personlig rådgivning, og kan ikke holdes ansvarlig for handler, du tager på baggrund af systemets forslag.

TradeDesk er en vurderingsplatform til aktier, som handler fiktivt baseret på candlestickdiagrammer til lukkekursen (dag til dag)

Husk altid at vurdere aktierne inden køb, da regnskaber/nyheder/emissioner kan ændre trenden på et øjeblik.

Al investering indebærer selvfølgelig risiko og det bør du være klar over.

Hent mine 11 bedste aktietips

Forretnings- og leveringsbetingelser. Disse Forretningsbetingelser (”Forretningsbetingelserne”) og leveringsbetingelser (”Levering af ydelser / e-mails / den hemmelige liste”) fastlægger de nærmere vilkår og rammer for TradeDesks levering af ydelser til sine kunder (”Kunden”).

1. Tilbud

1.1 Alle tilbud fremsendt af TradeDesk er gyldige, indtil de udløber ved given dato, dag eller nedtælling af timer. Det står normalt altid beskrevet i e-mailen med tilbuddet.

2. Bestilling af produkter

2.1 Der gives 30 dages pengene tilbagegaranti på månedsabonnementerne

(Dette gælder ikke, hvis du køber et års abonnement, et mentorforløb eller kurser, hvor bestillingen er bindende, når betalingen er gennemført)

3. Betaling

3.1 Alle abonnementer betales en måned forud. Såfremt der ikke kan trækkes penge fra dit kreditkort (VISA eller MASTER), vil dit abonnement blive opsagt pga. manglende betaling, efter 2 advarsler på e-mail.

3.2 Kontooverførsel er mulig, men minimumskøbet er så på min. 3 måneder. Henvendelse sker på e- mail.

4. Levering af ydelser / e-mails / den hemmelige liste

4.1 TradeDesk forpligter sig, så vidt muligt til at levere en opdatering pr. handelsdag i Danmark. Opdateringen sker om aftenen/natten, så du har opdateringen inden aktiemarkedet åbner i Danmark.

4.2 TradeDesk er kun ansvarlig for afsendelsen af e-mailen, og kan ikke holdes ansvarlig for hvad der sker i din ende. (check din web-email og spamfilter. Ofte kan en manglede e- mail findes her)

4.3 Den hemmelige liste leverer op til 5 aktier i optrend. Der kan dog forekomme perioder, hvor markeder er så negativt, at den hemmelige liste ikke udkommer, eller indeholder færre end 5 aktier. Der gives ikke kompensation for dette. Når stemningen igen bedres i markedet, vil der igen være en hemmelige liste med 5 aktier på. Den hemmelige liste er et selvstændigt produkt og indgår ikke i sølv pakken, men kun i guld pakken.

5. Ansvarsfriskrivelse

5.1 TradeDesk kan ikke holdes ansvarlig på nogen måde for udviklingen i aktier, eller tab som følge af aktiehandel, hvor TradeDesks analyser er blevet brugt. Teknisk analyse kan ikke forudsige fremtiden og store nyheder kan ændre trenden på et øjeblik. Historisk performance giver ingen garanti for et fremtidigt afkast og al investering er risikabelt. Du har selv ansvaret for dine aktiehandler.

5.2 TradeDesk kan ikke holdes ansvarlig evt. fejl i prisdata, volumen og / eller nyheder i nyhedsbrevene.

5.3 TradeDesk yder ikke personlig rådgivning. Anbefalingerne er lavet på baggrund af prisbevægelser og sker 100% automatisk.

6. Din aftale med TradeDesk

6.1 Din bruger er personlig og må ikke deles med andre.

6.2 Du må ikke videresende ”den hemmelige liste”, eller din portefølje-e-mail til andre.

6.3 Brugere har ikke ret til at offentliggøre, dele eller videredistribuere indhold, med mindre man har indgået aftale herom med TradeDesk. Det er heller ikke tilladt – maskinelt eller på anden måde, via programmer eller andet – at indhente eller bearbejde materiale på anden måde, end hvad TradeDesk udtrykkeligt har givet tilladelse til.

6.4 Du køber en ikke-kommerciel licens, som kun må anvendes af ikke professionelle investorer. Såfremt du rådgiver andre, eller varetager andres penge, så skal du købe en kommerciel TradeDesk bruger.

Prisen for en kommerciel TradeDesk bruger er det dobbelte af en privat, henvendelse sker på email.

7. Opsigelse af TradeDesk abonnement

7.1 Du kan stoppe, eller afmelde dig abonnement, når du har lyst, helt uden binding.

7.2 Afmelding af abonnement sker pr. e-mail til troels@tradedesk.dk, minimum 3 hverdage inden næste betaling (abonnements fornyelse)

7.3 Din opsigelse er effektueret, så snart du modtager en bekræftelse pr. e-mail.

7.4 Dit abonnement vil derefter udløbe, når den nuværende betaling udløber.

8. Angående kurser og mentorforløb

8.1 Gældende for kurser med 1-1 tid:

For at sikre, at du får det maksimale ud af dit kursus, eller mentorforløb, så skal det gennemføres indenfor rimelig tid (så vi ikke skal starte forfra hver gang)

Det betyder, at du maksimalt må blive 2 uger forsinket på undervisningsforløb. Hvis du bliver mere end 2 uger forsinket, så vil din 1-1 tid frafalde for den uge, hvor du er 2 uger eller mere forsinket, i forhold til startdatoen for den givne uge i dit kursus / mentorforløb

9. Gældende for alle kurser + tidligere læringsforløb

9.1 Du har som udgangspunkt adgang til købte kursus / mentorforløb, så længe TradeDesk eksisterer.

9.2 Hvis det er et undervisningsabonnement, så har du adgang, så længe du betaler dit abonnement.